ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Eye Day Clinic Αθηνών
Γενική Κλινική Πατρών Ολύμπιον
Χαριλάου Τρικούπη 39, Ιωάννινα

   

       American Academy of Ophthalmology 2017, New Orleans, USA

 

  British Isles Paediatric Ophthalmology & Strabismus Association 2017, Hull, UK


    

 European Strabismological Association 2016, Budapest, Hungary