ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Eye Day Clinic Αθηνών
Γενική Κλινική Πατρών Ολύμπιον
Χαριλάου Τρικούπη 39, Ιωάννινα

Παιδοφθαλμολογία

Χειρουργική Στραβισμού Παίδων/Ενηλίκων

Αντιμετώπιση Διπλωπίας/Νυσταγμού

Αμφιβληστροειδοπάθεια Προωρότητας

Παθήσεις Δακρυικής Συσκευής

Νευροφθαλμολογία

Παιδιατρική Οφθαλμική Νευρο-ογκολογία