ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Metropolitan Hospital, Αθήνα
Γενική Κλινική Πατρών Ολύμπιον
Χαριλάου Τρικούπη 39, Ιωάννινα