ΠΑΙΔΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Metropolitan Hospital, Αθήνα
Γενική Κλινική Πατρών Ολύμπιον
Χαριλάου Τρικούπη 39, Ιωάννινα

Ο ιατρός δέχεται με ραντεβού (κιν: 6972661891)

 

Διεύθυνση

Αθήνα: Metropolitan Hospital

Πάτρα: Γενική Κλινική Ολύμπιον

Ιωάννινα: Χαριλάου Τρικούπη 39 (τηλ: 2651034343)

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evangelosdrimtzias@gmail.com